Oferta


Zajęcia indywidualne

Zajęcia odywają się w formie nauczyciel - uczeń Zajęcia trwają 45 min

Śpiew

Ma na celu przede wszystkim nauczenie prawidłowego intonowania dźwięków oraz kształcenie słuchu dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych. Jednocześnie zajęcia dostarczają rozrywki: śpiewamy piosenki dziecięce, ludowe, musicalowe oraz filmowe – wedle gustu i uznania dziecka! Uczymy dziecko śpiewać czysto i utrzymywać się w dwugłosie. Kształcimy poczucie rytmu. Dzieci improwizują też własne rytmy i melodie, układają drugi głos do piosenek! A to wszystko w atmosferze dobrej zabawy

Gitara

Szkoła Muzyczna prowadzi zajęcia z gitary klasycznej, basowej i elektrycznej. Nauka obejmuje specjalistyczne ćwiczeni a koordynacyjne rozwijające poczucie rytmu, kształcenie słuchu i własnego stylu interpretacji. Zajęcia mają charakter indywidualny i polegają na:

- zapoznaniu się z budową i konserwacją instrumentu

- poznaniu podstawowych zasad muzyki i zasad korzystania z różnych form zapisu muzycznego (akordy gitarowe itp.)

- praktycznej nauce gry, w tym: ustawianiu aparatu prawej i lewej ręki, nauce akordów, strojeniu instrumentu i nauce akompaniamentu

Pianino / Keyboard

Zajęcia prowadzone są przez zawodowych muzyków instrumentalistów, posiadających uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w pracy nauczyciela gry na pianinie/keyboardzie. Lekcje gry przeznaczone są dla dzieci już od 6roku życia. Pierwsze zajęcia traktowane są przez nas jako zajęcia próbne, których celem jest wzajemne poznanie się nauczyciela i ucznia, zbadanie predyspozycji muzycznych ucznia oraz przedstawienie mu wstępnego planu nauki gry. Na pierwszej lekcji nauczyciel odpowie również na wszystkie Państwa pytania dotyczące specyfiki nauki gry na skrzypcach oraz właściwego doboru i zakupu instrumentu.

Zajęcia grupowe

Zajęcia w duetach: 2 osoby

Zajęcia grupowe: od 3 do 5 osób

Zapraszamy na zajęcia grupowe wszystkie dzieci, które wolą muzykować w towarzystwie rówieśników. Pozwalają one na wspólną naukę oraz motywację. Zajęcia takie umożliwiająca przygotowanie występów koncertowych oraz konkursowych w duetach lub grupach.

Taniec

Zajęcia taneczne grupowe skierowane są dla dzieci w wieku szkolnym. Dzieci uczą się różnorodnych stylów tańca, rozwijając swoję możliwości ruchowe oraz muzyczne. Poznane choreografię będą prezentowane na różnych występach szkoły artystycznej tj. koncerty, imprezy tematyczne, występy w plenerze i inne. Ze względu na różnice wiekowe grupy mogą być podzielone. Zajęcia prowadzone są przez wykfalifikowanego intruktora tańca.

Rytmika

Szkoła Muzyczna Talent Studio prowadzi zajęcia rytmiki współpracując z kilkoma przedszkolami. Organizujemy również zajęcia rytmiki w naszej placówce (grupa rozpoczyna zajęcia od min.5 osób). Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Copyright www.talentstudio.pl

Script logo

Projekt i wykonanie:

Webimed